Yoga og avspenning for gravide

Yoga betyr balanse, og balanse finnes på mange nivå: mellom kropp, psyke og ånd, mellom mennesker og mellom de sterke kreftene i naturen, tyngdekraften og luften.

I alle yogaøvelsene fungerer pusten som et bindeledd mellom de fysiske øvelsene og opplevelsen og bevisstheten omkring dem. Pustens fire faser er et symbol på at vi gjennom hele livet inntar, absorberer, eliminerer og integrerer – ikke bare oksygen, men også livserfaring – gjennom våre sanser og vår bevissthet.

Ved å øve jevnlig vil du etterhvert føle at du kommer nærmere den livskraften som strømmer naturlig gjennom kroppen din. Og det å være gravid er jo nettopp et uttrykk for den nære forbindelsen med de livgivende kreftene i deg. Øvelsene alene er ingen garanti for at fødselen skal bli god, men de gir deg kanskje en større åpenhet og aksept for det som vil skje.

Rent fysiologisk går øvelsene ut på å gjøre de store og små leddene dine smidige. Pustemetoden øker samtidig oksygenopptaket betraktelig, både ditt og barnets, fordi den utnytter lungekapasiteten din bedre. Dette er gunstig, spesielt når barnets størrelse presser på lunger og mellomgulv og under fødselen.

Yoga Nidra, dybdeavspenning, er en veldig god måte å finne ro i kroppen og til å komme i kontakt med kroppen og babyen. Gjennom guidet avspenning vil du finne ekstra hvile og styrke til å møte fødselen og babyen. 


Kurs 

Jeg tilbyr enkelttimer med Yoga Nidra, dybdeavspenning, og kurs for grupper og par. Ta kontakt for mer informasjon.

For oppdatert informasjon om yogakurs for gravide i Tønsberg følg med på facebooksiden min - Harmonisk fødsel.