Hva er en doula?

En doula er en profesjonell fødselshjelper, som selv har født. Hun støtter, oppmuntrer og veileder de kommende foreldre før, under og etter deres barns fødsel og sørger for kontinuitet og trygghet i fødselsforløpet. En doula utfører ingen medisinske oppgaver og har ikke medisinsk ansvar, men har sitt fokus på å være en trygg, beroligende og alltid tilstedeværende støtteperson som kjenner paret og deres ønsker, tanker og følelser rundt fødselen. Hennes arbeid starter, når familien opplever at være i fødsel og å ha behov for omsorg. Doulaen har fulgt de kommende foreldre gjennom graviditeten og kjenner den fødendes ønsker og behov. Hun kan gjerne tilby alternative smertelindringsmetoder som massasje, rebozo, homeopati og andre avspenningsteknikker. Skal fødselen foregå på sykehus eller hjemmefødselen ender med overflytning ønsker doulaen å samarbeide med det etablerte systemet, og de har stor respekt for jordmødrenes arbeids- og ansvarsområde. Doulaer kan, via deres kjennskap til fødsler og den fødende familie, lette samarbeidet på fødestedet om det er hjemme eller på sykehuset.
Doulaer er for jordmødre og andre faggrupper å betrakte som familiens pårørende og tilfører familien og den fødende trygghet gjennom graviditet, fødsel og barseltid.